Automatická kontrola a měření


  • Automatické měření a kontrola každého kusu pomocí robotizovaného pracoviště
  • Implementace kontroly a měření do automatizovaného výrobního procesu včetně obráběcích strojů