Časové studie a simulace


  • Příprava časových studií včetně technologických podmínek a nástrojového listu
  • Simulace průběhu řezného procesu včetně kolizní analýzy nástroje