Konstrukční práce


  • Návrhy strojních částí
  • Konstrukční řešení periferií strojů
  • Návrhy a stavební dokumentace k základům pro obráběcí stroje