Měření dílců


  • Implementace měřících systémů do obráběcích strojů
  • Měření dílců malých a rozměrných dílců 
  • Tvorba protokolu z měření