NC programy


  • Příprava NC kódu dle požadavků zákazníka 
  • Zavádění CAM systémů
  • Podpora při technologii frézování (3 a více osé)
  • Podpora při soustružení včetně dlouhotočných automatů a vícekanálových strojů