Facebook   Facebook
TGS NEWSLETTER 05/2016

Jsme ve finále!


Určitě znáte anketu Czech Top 100, která vyhlašuje nejúspěšnější firmy v Česku. Za více než dvacet let si tento žebříček získal velké renomé.

 

Hodnocení probíhá objektivně, společnosti jsou posuzovány nejrůznějšími komisemi nezávislých odborníků. Ti hledí především na to, jak se firmy projevují, jaký je jejich inovátorský přístup či jak vystupují směrem k veřejnosti.


Jak jsme už psali v minulém vydání newsletteru, mezi vybranou společností jsme letos i my. Začátkem dubna, kdy byly vyhlášeny ty nejobdivovanější tuzemské firmy, jsme při slavnostním obědě v Obecním domě obdrželi čestnou plaketu a ocenění „Úspěšná firma“ za podporu řemesel a kreativní práce s materiálem.

 


Ale tím to nekončí. Dostali jsme se do užšího výběru v kategorii Brainiac Tech pro inovátora roku ve strojírenství! Nominováni jsme za frézu PocketMaster. Jde více o technologické know-how než jenom o frézu. Věříme, že by náš produkt mohl porotu zaujmout, i přestože konkurence je silná a na vítězství si brousí zuby nejeden adept.


Slavnostní vyhlášení stovky nejlepších firem Česka proběhne za účasti osobností jako je Miloš Zeman, Lubomír Zaorálek, Karla Šlechtová či Richard Brabec, a to dne 16. června ve Španělském sále Pražského hradu. Věříme, že bychom mezi oceněnými mohli být i my, byl by to pro nás velký úspěch a další významný milník v historii naší společnosti.


Držte nám palce!

 

LIDÉ:

Doba investicím přeje
 

 

Ve strojírenství, podobně jako v ostatních oborech, které momentálně táhnou českou ekonomiku, panuje pozitivní nálada. 

 

K tomu samozřejmě přispívá zvýšená ochota finančních ústavů podporovat investice. Důvodem je nejen ekonomický růst, ale v neposlední řadě i  přebytek peněz v bankách.


Ti největší hráči na trhu mají daleko víc vkladů než půjček firmám či domácnostem. Zároveň jsou pod reálnou hrozbou záporných úrokových sazeb centrální banky a díky tomu pod tlakem na umístění volných prostředků na trh.


Doba záporných úroků u úvěrů například na nové stroje je samozřejmě ještě hodně vzdálené sci-fi a pravděpodobně se ho nikdy nedočkáme, ale aktuálně získávané sazby jsou příjemně nízké. Tento tlak je zřejmý i v tom, že zatímco vklady rostly u tří největších tuzemských bank v roce 2015 v průměru o 4,5 %, úvěry vzrostly o 6,5 %. I tak je ale poměr mezi úvěry a vklady u těchto bank stále pod 80 %.


Ukazuje se, že ačkoli strojírenství nebude pro banky nikdy tak průhledné a důvěryhodné jako například dotacemi držené zemědělství, berou tento obor vážně a mají odvahu pouštět se i do složitějších zákaznických požadavků.

 

 

 

 


 

STROJE:

 Tři nebo pět, to je otázka

 

Uvažujete o pořízení tří- nebo pětiosého centra? Víme, je to rozhodování nanejvýš složité.
 

 

Tím hlavním kritériem by měla být rychlá návratnost investice. Pokud toto hledisko opomeneme, musíme vzít v úvahu ještě dvě věci ve prospěch pětiosé varianty – výroba dílu vyžaduje, aby byl dílec obrobený na jednom upnutí, navíc je nutné obrábět pod úhlem natočení osy vřetene (například složité obrábění formy).
 

Nejeden náš zákazník si pětiosé centrum pořídil a teď řeší několik problémů. Je nutné dále (a nemálo) investovat do zázemí pro programování, není snadné najít vhodnou obsluhu a programátory. Musí se obměnit nástrojové vybavení a v neposlední řadě klienti zjišťují, že kapacita stroje je výrazně vyšší než poptávka.
 

Co s tím?


Nabízí se možnost pořídit si centrum tříosé. Výrobní cena dílce může být u jednodušších operací zajímavější - nižší.  Roli totiž hraje výše odpisů z pořizovací ceny stroje – ty mají rozhodující vliv na cenu obrábění.


Také je snazší vytížit kapacitu těchto strojů zakázkami. A někdy na nich lze provést i devadesát procent obrábění pětiosého stroje (byť je nutné dílec několikrát přepnout).
 

 

Špatným řešením není ani instalace čtvrté (a páté) osy formou CNC otočných stolů, případně lze využít stroj s pěti řízenými osami, z nichž jedna není řízená souvisle (jde o takzvané 4+1 osé centrum).


Všechny zmíněné varianty máme k dispozici a ochotně Vám poradíme.

 


 

 

NÁSTROJE:
Malé a ještě menší frézy

Rádi bychom Vám představili jednu zajímavou inovaci – skutečně ve smyslu tohoto slova, tedy něco nového, přínosného pro kvalitu, výkonnost či úspornost. Řeč je o vývoji těch nejmenších fréz z produkce firmy UniCut, které pro TGS vyrábějí pod názvem MiniCut.
 

 

Miniaturní frézy jako by existovaly ve vlastním světě, kde uvedení parametru třískového výkonu V v [cm3] je téměř provokace.  Ale například u rozměrů D = 2 ÷ 5 mm tomu tak vždy být nemusí.


Cílem při vývoji těchto fréz bylo zaručit hloubku drážkování, případně osazování, až do 2D frézy, a to právě u průměrové řady od 2 do 5 mm. Cesta k tomu vedla přes volbu řezného materiálu s větší houževnatostí, geometrie břitů a studii zubové mezery.


Vedle hlavního účelu výroby drážek pro žebra vstřikovacích forem jsme ověřili v praxi také výrobu otevřených kapes s pozoruhodným výkonem. Tyto kapsy je ale výhodné frézovat nesousledně, což umožňuje využít průměr frézy až do hodnoty ae = 95 %. Praktické testy probíhaly na stroj Kitamura na nástrojových a ušlechtilých uhlíkových ocelích bez použití chladicí kapaliny.


Ve videu fréza D 2 mm frézuje třískovým výkonem přes 4 cm3 za minutu. 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM:Předcházíme poruchám
 


Investovali jsme. Proč? Především proto, abychom předcházeli havarijním stavům strojů. Pořídili jsme si měřicí přístroj POWER CHECK II, který se používá ke kontrole velikosti upínací síly vřeten obráběcích strojů. 

 

Vtip spočívá v tom, že síla, kterou je vtahován nástroj do vřetene, může časem klesat (talířové pružiny a zdroj upínací síly se unavují).


Tento pokles síly nelze zjistit jinak než takovým přístrojem. Pokles síly může mít za následek nekvalitní povrch obrobku, korozi dutiny vřetene způsobenou mikrovibracemi nebo nestabilní řez, čímž se výrazně snižuje životnost nástrojů.


Dříve bylo velmi častým problémem určit příčinu těchto negativních jevů, nemusí to být vždy právě nízká upínací síla. Na stroji se pak zkoušely různé servisní zásahy, až se nakonec vyměnily pružiny a vše bylo v pořádku.


Teď můžeme sílu přesně změřit. Měření je dobré i jako prevence v pravidelných intervalech.  Při nadměrném unavení pružin dochází k jejich prasknutí a  pokud se tak stane zrovna ve chvíli, kdy je stroj v řezu, dochází k poškození dutiny vřetene, poničení obrobku a podobně.


Toto měření společně s vyhodnocením a určením dalšího postupu poskytuje servis TGS jako službu.

 

 

 

 

  • TGS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o.
  • Plzeňská 610, 338 05 Mýto
  • IČO: 64833500
  • DIČ: CZ64833500
  • tel.: +420 371 751 830
  • email: tgs@tgs.cz

O společnosti

Produkty a služby

Zaměstnání

Kontakt

Facebook e-mail