Post-procesory a virtuální stroje


  • Tvorba a implementace post – procesorů dle CAM zákazníka
  • Stavba virtuálního modelu stroje pro odladění řezného procesu mimo stroj
  • Modelace virtuálního stroje včetně upínaní a přípravků