Reverse engineering


  • Tvorba modelu prototypových dílců a dílců bez dokumentace
  • Celkové řešení prototypové výroby: reverse engineering – technologie a NC kód – výroba dílce