Facebook   Facebook

Technologické centrumTechnologické centrum nabízí široké spektrum služeb spojených s třískovým obráběním a strojírenskou výrobou. Jednotlivé služby jsou rozděleny do několika oblastí. Technologické centrum využívá dlouhodobé odborné zkušenosti pracovníků napříč odděleními Konstrukce obráběcích strojů, Technologie, Nástrojů, Servisu, ale i Prodeje obráběcích strojů s cílem úspěšného dokončení Vašeho projektu a vysoké přidané hodnoty. Nabízíme Vám jak projekty na klíč, tak odborné konzultace a podporu..
 

Projekt: Vybudování technologického centra je spolufinancován Evropskou unií.
Popis: Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity vybudováním vývojového a zkušebního centra pro oblast strojů a nástrojů.
Cíl: Rozšíření současných možností, které výzkumně-vývojové a testovací centrum žadatele umožňuje.


 Seznam majetku pořízeného v projektu Vybudování technologického centra a soupis zkoušek, které je možné na těchto zařízeních provádět:

• inklinometr: měření přesnosti obráběcích strojů a strojních zařízení s možností vystavení protokolu
• laserový interferometr: měření přesnosti polohování obráběcích strojů a strojních zařízení s možností vytavení protokolu, zavedení SW kompenzace
• měřák upínací síly: měření upínací síly vřeten obráběcích strojů
• universální obráběcí centrum: výkonnostní testy obrábění a testy pro zhodnocení hospodárnosti výrobního procesu
• 3D měřicí rameno: měření přesnosti strojních dílů a sestav s možností vystavení protokolu, možnost skenování povrchů tvarově složitých strojních součástí
• zařízení pro diagnostiku obráběcích strojů: diagnostika přesnosti interpolace posuvových os obráběcích strojů a zařízení s možností vystavení protokolu

V případě zájmu o zkoušky těchto zařízení se obracejte na emailovou adresu: metrolog@tgs.cz.
 

Projekt: STRATEGICKÉ ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA je spolufinancován Evropskou unií.
Popis: Rozšíření současného výzkumně-vývojového a zkušebního centra díky pořízení nových moderních technologií. Rozšíření v oblasti testování a zkoušení nástrojů, rozšíření kapacity konstrukčního oddělení.
Cíl: Významné rozšíření zázemí výzkumně-vývojového a zkušebního centra, rozšíření možnosti testování, rozšíření možností v oblasti výroby a
vývoje prototypů.

  • TGS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o.
  • Plzeňská 610, 338 05 Mýto
  • IČO: 64833500
  • DIČ: CZ64833500
  • tel.: +420 371 751 830
  • email: tgs@tgs.cz

O společnosti

Produkty a služby

Zaměstnání

Kontakt

Facebook e-mail